گردنبند قوسی تیفانی اند کو - تیفانی اند کو

گردنبند قوسی تیفانی اند کو

گردنبند قوسی تیفانی اند کو

گردنبند قوسی طلا سفید با نگین های الماس تیفانی اند کو


Iran
۷۰